acilar astroloji kavramlar 12

Astrolojide kullandığımız açılar, gezegen ve ışıkların taşıdıkları enerjiyi hem birbirlerine hem de belirli noktalara aktarabilmelerini sağlarlar. 0 drc (derece) kavuşum açısı: Gezegen veya ışıkların aynı burçta olup, aynı derece dahilinde yan yana gelme durumudur. 

Örneğin 7 drc Başak burcunda yer alan bir Merkür, 7 drc Başak burcunda yer alan bir Venüs ile kavuşum yapar. Bu görünüm birlikte hareket etme, gezegenlerin tek vücut olması ve enerjilerini birlikte ifade etmeleri anlamı taşır. Aynı burçta yer alan iki
gezegen veya ışık, aralarında 5 drc açıklık olana kadar kavu- şum halinde sayılabilir. Yani 8 drc Balık burcunda yer alan bir Jüpiter, 13 drc Balık burcunda yer alan bir Satürn ile kavuşum halinde sayılmaktadır. Ancak burada gezegen ve ışıkların açı toleransları da önemlidir. Güneş, Ay ve Satürn en yüksek açı toleransına sahiplerdir. Yani bu gezegenlerle oluşabilecek herhangi
bir açıda 10 drc açıklığa kadar kavuşum veya diğer herhangi bir açı geçerli olacaktır, tabii ki söz konusu kavuşum açısı ise, aynı burçta olması kaydı ile. 

Örnek: Bir kişinin haritasında Güneş 2 drc Koç burcunda ve Mars 12 drc Koç burcunda olduğunda kavuşum geçerli olacaktır. Buradaki tek fark, açı aralığı daraldıkça etki oranının artmasıdır. Yani Güneş 2 drc Koç burcunda iken, eğer Mars 4 drc Koç burcunda yer alırsa, bu defa Güneş Mars kavuşumunun etki edebilirliği en yüksek düzeyde olacaktır. 

Eğer bir gezegen 29 drc Başak burcunda ve diğeri 1 drc Terazi burcunda ise aralarında sadece iki derece açıklık olacak ancak aynı burçlarda yer almadıkları için, bu açı gerçek bir kavuşum sayılmayacak, burç ötesi kavuşum olarak, etkisini en aza
düşürecektir. 

Bir gezegen veya ışık, sadece başka bir gezegen veya ışığa açı kurmak zorunda değildir. Aynı zamanda asc ve mc noktalarına da kavuşum yapabilir. Örneğin asc 6 drc Yay burcunda ise ve
Satürn 4 drc Yay burcunda ise bu kez Satürn asc’ye yani yükselen burca kavuşum yapmaktadır.
60 drc ılımlı açı: Bir gezegen veya ışığın kendi aralarında veya asc ya da mc noktasına 60 drc ılımlı açı kurma halidir. 60 drc açılar “eğer” açılarıdır. 

Örneğin, 12 drc Yay burcunda yer alan Merkür, 12 drc Kova burcunda yer alan Ay’a 60 drc açı kurmaktadır. Anlamı,
“Eğer istersen takım çalışmalarında ve toplum içinde rahat eden doğanı, kişisel gelişim alanında seminer vererek kullanabilirsindir.” Bu örnek, açının birkaç anlamından birini anlatmakta ve açının kesin sonuçlar doğurmak yerine, kişinin seçimine ve isteğine bağlı bir “fırsat” verdiğini göstermektedir. 60 drc açılarda tolerans olarak yine 5 drc açıklık alınabilir.
Yani 18 drc Kova burcunda yer alan Satürn, 13 derece Koç burcundan başlayarak, 23 drc Koç burcuna kadar olan tüm drclerle 60 drc ılımlı açı kurmaktadır.

Örneğin, 18 drc Kova burcunda yer alan Satürn, Koç burcunun 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 23. derecelerinde yer alan bir gezegen ile 60 drc açı kurar. 

90 drc kare açı: Astrolojide sürekli olarak kötü bilinen ve zorluk verdiğine inanılan bu açı aynı zamanda inanılmaz derecede etkili olan bir başarı açısıdır, çünkü kare açı kuran gezegenlerde yer alan zorluk; kişiyi sınar, ona öğretir ve kişi bir süre sonra ilgili yere çok fazla enerji koyarak o alanda başarı gösterir. 

İki gezegen veya ışığın kare açı kurabilmesi için öncelikle düşman elementlerde olmaları gerekmektedir. Toprak elementi, ateş ve hava elementi ile; ateş elementi, su ve toprak elementi ile; su elementi, ateş ve hava elementi ile; hava elementi, toprak ve
su elementleri ile düşman yapıdadır. 

Örneğin, Koç burcunda ateş elementinde yer alan Merkür,
Yengeç burcunda su elementinde yer alan Güneş’e derecelerde uyuyorsa kare açı ile bakmaktadır. 12 drc Koç burcunda yer alan Merkür, 12 drc Yengeç burcunda yer alan Güneş’e tam 90 drc kare açı yapar. Kare açılarda yine açı aralığı olarak 5 drc alınabilir, ancak sadece Güneş, Ay ve Satürn’e 10 drc’ye kadar açı aralığı verebilirsiniz.
Buradaki örnekte Yengeç burcunda yer alan Merkür, düşünce dünyasında ailesine ve aile bağlarına bağlılık gösterirken, Koç burcunda yer alan Güneş, bireysel hareket etmeyi ve tek başına olmayı arzu edebilir. Merkür ve Güneş arasındaki çatışma
kişinin düşünceleri ile ailesine olan davranışları arasında zorlayıcı bir etki doğurur, ancak kare açıdaki mücadele bir süre sonra başarı getireceği için, kişi hem ailesine saygılı ve bağlı hem de bireysel hareket etme özgürlüğünü kazanarak kendi isteklerini
yapabilir hale gelecektir.
120 drc üçgen açı: Astrolojide iyi şans getirdiğine inanılan üçgen açı, bilinenin aksine iyi şanstan ziyade “rahat ve akışkan
enerji” anlamını taşımaktadır. Eğer, üçgen açı kuran taraflar iyicil ise iyicil davranan gezegenlerin arasındaki rahat bir enerji durumu şanslı hale getirebilir, ancak üçgen açıyı kuran taraflar kötücül ise bu durumda arada akan rahat enerji kötücül olacaktır.


Örneğin, Boğa burcunda yer alan Venüs ile Başak burcunda yer alan Jüpiter, derecelerde uygunsa üçgen açı kuracaktır ve bu
üçgen tarafların iyicil olması sebebi ile rahat ve akışkan enerjinin iyi akmasına sebep olacaktır.
Ancak Başak burcunda yer alan Ay’a, Oğlak burcunda yer alan Plüton derecelerde uygunsa üçgen açı kurduğunda, bu durumda Başak burcunda yer alan Ay’a akan rahat enerji Plütonik olacak. Yani en basit tanımlama ile kaygılı, kontrol etmek isteyen, güç mücadelesi veren bir duygusal yapıya sahip olunacaktır.
180 drc karşıt açı: İki gezegen veya ışığın karşıt burçlarda
yer alarak, birbirlerine 180 drc açı kurmaları durumudur.

Örneğin, 7 drc Boğa burcunda yer alan Ay, karşıt burcu olan Akrep’in 7 drc’sinde duran herhangi bir gezegen veya ışıkla karşıt açı yapacaktır. Karşıt açıları birbirlerine zıt olan iki karakterin birbirlerini tamamlaması şeklinde besleyici etkiler de sunacaktır.
Burada karşıt açıyı kuran taraflar her zamanki gibi önemlidir. 

Örneğin, Koç burcunda yer alan Ay’la, Terazi burcunda yer alan Satürn açı kurduğunda, bu karşıtlık kişinin duygularını, annesi ile ilişkilerini, günlük yaşamındaki konforunu ve sağlık alanını rahatsız edecek, zorlayacak ve kısıtlayıcı enerji sunacaktır.
Fakat, Yay burcunda yer alan Jüpiter, İkizler burcunda yer alan Venüs ile karşılaştığında, taraflar birbirlerine iyi anlamda bir tamamlanma enerjisi sunarlar ve Venüs, Yay burcunda yer alan Jüpiter’in bilgiyi sentezlemesi, çoğaltması ve derinleştirmesi
etkilerini kendisine taşırken; Jüpiter, İkizler burcunda yer alan Venüs’ün bilgiyi hızlı alma, aktarma ve hızlı öğrenme halinden beslenecek, aldığı hızlı bilgileri daha kolay içselleştirip, derinleşme aşamasına geçecektir.
150 drc ulaşamama açısı: İki gezegen veya ışığın birbirlerine 150 drc açı ile baktıkları bu görünümde, tarafların birbirine ulaşamama, özlem duyma ve bilinmezlik enerjisi yaratma durumları vardır. Söz konusu bir 150 drc açı olduğunda, açının
doğuracağı sonuçları tahmin etmek kolay olmayacaktır. 

Örneğin 18 drc Yay burcunda yer alan Uranüs, 18 drc Boğa burcunda yer alan Ay’a 150 drc açı kurmaktadır. İki taraf burada birbirlerinin dünyalarına ulaşmak isteyen, özlem duyan ancak kavuşamayan iki kişinin görünümünü vermekte ve bu durumda
örneğin Ay, Uranüs’ün sıra dışı, ani hareket eden ve kendi hayatında devrim yapabilecek derecede yenilikçi doğasına ayak uydurmak istese de, kendisi Boğa burcunda yer aldığı için duygusal açıdan yavaş, sahip olduğu değerlere bağlı ve değişim enerjisine
kolay ayak uyduramayacak bir yapıdadır. Bu durumda kimi zaman duygusal açıdan ani ve hızlı karar değiştirebilecek bir doğa sergiliyormuş gibi görünse de, aslında iç tarafta durum bunun tam aksi yönde olacaktır. 

Önemli : Paylaşılan içerikler bilgi paylaşımını hedefler. İnkılap Kitap evinin yayınlamış olduğu '' Astroloji İle Doğru Eşi Seç '' kitap içeriğidir. Her hakkı saklıdır. Kopyalanması yada kısmen kullanılması durumunda hukuki işleme tabidir.

astroloji   açılar   burçlar   burç   gezegenler